jueves, 12 de mayo de 2011

Etapes per construir el nostre rellotge

Construcció del rellotge de sol

Els passos que hem seguit per construir el nostre rellotge de sol són els següents:

     vCàlculs per construir el rellotge

Ø  Escollir una paret orientada a sud
Ø  Buscar les coordenades geogràfiques de l a paret ( google map)
Ø  Mesurar la declinació de la paret
Ø  Calcular les línies horàries
Ø Calcular la longitud del gnòmon
Ø Calcular l'orientació del gnòmon
Ø  Fer una maqueta i provar-ho
Ø  Quan estigui acabat comprovar el seu funcionament
    v  Disseny del rellotge
Ø  Decidir com es va a realitzar
      o   Marcat a la paret
               o   Instal·lat a la paret
Ø  Decidir les dimensions del rellotge
Ø  Decidir com serà el gnòmon
Ø  Decidir com es farà l’ instal·lació
               o   alçada a la que anirà el rellotge
               o   qui  farà l’ instal·lació
               o   si es necessita bastida o gàbia
Ø  Calcular cost de materials ( rellotge, instal·lació)
Ø  Realització del rellotge
Ø  Fer el gnòmon
v  Instal·lació del rellotge
v  Inaguració del rellotge

No hay comentarios:

Publicar un comentario