Càlculs del rellotge

Declinació de la paret
Per mesurar la declinació de la paret es retalla en cartolina un semicercle amb els angles marcats.
• En la paret on anirà el rellotge es marca una línea vertical de la qual es penja una plomada.
• Es traça la línea horitzontal perpendicular a la vertical amb l’ajuda d’un nivell.
• Es calcula la hora oficial a la que coincidirà amb la hora solar de les 12 del migdia pel dia que es farà la mesura. ( Annex I)
• Posem la cartolina pegada a la paret en la línea horitzontal i anotem la hora oficial (de rellotge) i l’angle on l’ombra del fil coincideix amb la vertical, tal i com es mostra a la figura.

Van mesurar la declinació de la paret el dia 9 de febrer, la hora a la que havia que coincidir la hora oficial amb les 12 hores solar la van calcular malament. Ens donava les 12.54 que és quan van prendre la primera mesura. Van fer diverses mesures més a diferents hores tal com es mostra a la taula i se les van enviar a Nasi Vilà que va realitzar els càlculs.
La hora correcta per fer la mesura per aquest dia eren les 13.05, que no ho van mesurar.
Les dades recollides son:
Hora de la
mesura angle
12.54 95
12.59 97
13.00 97
13.08 100
13.13 101
13.22 104
13.26 105
13.43 110
13.55 113
14.01 115
14.22 121
14.30 123
14.40 126

La declinació de la paret es -9° est o llevant